پیش بینی نوسانات قیمت سهام و حجم مبنا

بازار سهام، بازار بورس تهران
 •  

  پیشبینی نوسانات قیمت سهام و حجم مبنا: يكي از مهمترين قوانيني كه در اين زمينه در بازارهاي نوظهور وضع شده “حد نوسان قيمت سهام” است كه در بازارهاي مالي از آن به عنوان يك عامل كنترلي در برابر نوسانات قيمت سهام استفاده ميگردد.

  حد نوسان قيمت سهام از سال 1378 تاكنون در بورس ايران اجرايي شده است. به عنوان عاملي براي جلوگيري از نوسانات شديد قيمتها و شاخص به كار ميرود. از آن جاییکه عملکرد یک شرکت و محیط رقابتی آن با گذشت زمان تغییر میکند، ریسک شرکت نیز تغییر میکند. سرمایه گذاران نگران ریسک سرمایه گذاري خود در طول دوره سرمایه گذاري آتی هستند؛ به طوري که بتوانند دامنه بازده احتمالی آتی را پیش بینی کنند.

  نوسانات قیمت سهامسولاتی برای ما پیش می اید که آيا اعمال حد نوسان قيمت سهام و تغيير صورت گرفته در حد نوسان، در رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده موفق بوده يا خير؟ وتبعات مثبت و منفي تغيير حد نوسان قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه بوده است؟

  تعریف نواسانات قیمت سهم

  در هر کشوری بازار رقابتی وجود دارد که بورس یکی از آن است.زیرا تعداد خریداران وفروشندگان در آن بسیار زیاد است. اطلاعات به طور کامل در دسترس همگان قرار دارد و مهم‌تر از همه، قیمت توسط افراد فعال بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین‌ شده و نتیجه دیکته قیمت‌ها از جایی خارج از بازار نیست. منظور از دامنه نوسان، حداکثر افزايش يا کاهشي است که قيمت سهام شرکت، در يک روز مي تواند داشته باشد.

  مقاله پیشنهادی:   مشاوره توسعه کسب و کار و دریافت خدمات وایده آل + مشاوره تلفنی و آنلاین

  یکی از مهم‌ترین وظایف نهادهای ناظر بازار بورس ، کنترل نوسان‌ها و موج‌های زیاد بازار است. این کنترل با استفاده از ابزارها و قوانین متفاوت انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در بازار بورس تهران،دامنه نوسان قیمت سهم است .

  روش های پیش بینی نواسانات قیمت سهام

  1-روش تاریخی

  در روش تاریخی، از دوره زمانی گذشته براي محاسبه انحراف معیار سود سهام استفاده میشود وسپس به عنوان پیش بینی آینده به کار میرود. اگر چه سطح نوسان قیمت سهم با گذشت زمان تغییر میکند، اما اگر روند مشخصی در نوسان قیمت وجود نداشته باشد، این روش سودمند خواهد بود. بهترین پیش بینی ممکن است مبتنی بر نوسان دوره اخیر باشد.

  2-روش سری زمانی

  روش دوم براي پیش بینی نوسان قیمت سهم، استفاده از سري زمانی الگوهاي نوسان در دورههاي گذشته است. انحراف معیار بازده هاي روزانه سهم بر اساس ماه هاي اخیر تعیین میشود. سپس بر مبناي روند سري زمانی از این انحراف معیارها براي تخمین انحراف معیار بازده هاي روزانه سهم در ماه آینده استفاده میشود. این روش با روش اول متفاوت است؛ آن هم به این دلیل که از اطلاعات بیش ازیک ماه گذشته استفاده میکند.

  3-انحراف معیار ضمنی

  روش سوم براي پیش بینی نوسان قیمت سهم محاسبه انحراف معیار ضمنی طبق مدل قیمت گذاري اختیار خرید  سهم است. صرف اختیار خرید یک سهم بستگی به عواملی همچون رابطه بین قیمت سهم و قیمت مورد توافق اختیارخرید، شمار روزها تا قبل از تاریخ انقضاء اختیار خرید و نوسان پیش بینی شده تغییرات قیمت سهم دارد

  فرمولی براي برآورد صرف اختیارخرید براساس عوامل گوناگون وجود دارد،جزدر موارد نوسان پیش بینی شده،ارزش واقعی این عوامل مشخص است. اما باتوجه به صرف واقعی اختیارخرید که توسط سرمایه گذاران براي آن سهم پرداخت میشود محاسبه سطح نوسان پیش بینی شده امکان پذیراست.

  مقاله پیشنهادی:   اصول حیاتی راه اندازی یک کسب و کار موفق

  آن دسته از مشارکت کنندگان بازار که میخواهند نوسان را طی دوره 30 روزه پیش بینی کنند، اختیار خریدي را در نظر میگیرند که 30 روز تا انقضاي آن مانده است. این معیارنشان دهنده نوسان پیش بینی شده سهم در یک دوره 30روزه توسط سرمایه گذارانی است که سهام رامعامله میکنند. مشارکت کنندگان از این معیار براي پیش بینی نوسان قیمت سهم استفاده میکنند.

  پیش بینی نوسانات قیمت سهام و حجم مبنا

  پیش بینی نواسانات سبد سهام

  مدیرانی که به جاي ریسک سیستماتیک بر ریسک کل توجه دارند، بیش از آنکه نگران بتا باشند،نگران نوسان سهم هستند. به یاد دارید که نوسان سبد سهام به نوسان هر سهم در سبد سهام وهمبستگی آنها وابسته است. از آن جایی که نوسان پذیري و همبستگی هر سهم با گذشت زمان تغییر میکند، نوسان سبد سهام نیز متغیر است.

  یک روش براي پیش بینی نوسان سبد سهام این است که ابتدا سطح نوسان هر سهم را بدست آوریم؛ سپس ضریب همبستگی هر جفت سهم در سبد سهام را میتوان با تخمین همبستگی در دوره هاي اخیر و روند تغییر در همبستگی ها پیش بینی کرد. ازنوسانات پیش بینی شده هر سهم و ضریب همبستگی براي برآورد نوسان آتی سبد سهام استفاده میشود. این روش دربرگیرنده روندهاي اخیر در نوسانات هر سهم و همبستگی هاست.

  پیش بینی نوسانات قیمت سهام با استفاده از بتای سهم

  با توجه به اینکه بتاي هر سهم با گذشت زمان تغییر میکند و بتاي سبد سهام به بتاهاي هر سهم بستگی دارد، بتاي سبد سهام در معرض تغییر قرار دارد. یک روش براي پیش بینی بتاي سبد سهام، پیش بینی بتاي هر سهم در سبد و مجموع حاصل ضرب بتاهاي پیش بینی شده هر سهم در نسبت سرمایه گذاري در هر سهم است. بتاي هر سهم ممکن است به صورت ذهنی پیش بینی شود.

  مقاله پیشنهادی:   اختیار معامله (ابزارهای مالی را بهتر بشناسیم)

  حجم مبنا

  برای اطلاعات بیشتر و ارتباط نزدیک به نواسانات قیمت لازم است در مورد حجم مبنا بیشتر بدانیم تعریف آن عبارت از: حداقل تعداد سهام يک شرکت است که بايد در طول روز، معامله شود تا قيمت آن سهم، بتوانـد براساس سقف دامنه نوسان، افزايش يا کاهش يابد.

  بنابراين، درصورتي که تعداد سهام معامله شده يک شرکت در طول روز، کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت درصد نوسان قيمت آن سهم نيز کاهش خواهد يافت. در حال حاضر، حجم مبناي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس، 0008/0 (هشت ده هزارم) است (اين عدد کنترل شود)،

  بنابراين، اگر به عنوان مثال تعداد کل سهام يک شرکت پذيرفته شده در بورس 20 ميليون سهم باشد، تنها درصورتي قيمت سهام اين شرکت در طول يک روز مي تواند 4 درصد افزايش يا کاهش داشته باشد که حداقل 16 هزار سهم شرکت الف در طول روز، موردداد و ستد قرار گيرد.

  هدف حجم مبنا

  هدف از تعيين حجم مبنا، اين است که سرمايه گذاران اطمينان داشته باشند نوسانات قيمت سهام، در نتيجه خريد و فروش تعداد مشخص و قابل توجهي سهام صورت گرفته است، چراکه در غير اينصورت، معامله حتـي چند عدد سهم يک شرکت، مي تواند قيمت سهام اين شرکت در بورس را تحت تأثير قرار داده و منجر به ايجاد قيمت هاي غيرواقعي و کاذب در بورس شود.

  درباره بازار آتی طلا بخوانید

  بازار سهام چیست و چه تفاوتی با سایر بازارها دارد؟

  انواع تابلوهای بورس و فرابورس

  قرارداد های بازار فارکس

  تحقیقات بازار در دیجیتال مارکتینگ

  اهمیت مطالعه بازار در طرح توجیهی محصول جدید

  قرارداد های مالی

  قرارداد فورواد فارکس

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  فاطمه حسین زاده

  مطالب زیر را حتما بخوانید:

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه: