دسته: استراتژی و ساختار سازمانی

اجزای اصلی صورتهای مالی کدامند و چه عارضه هایی را نشان می دهند؟
صورتهای مالی چیست و چه کاربردی دارند؟
مشاوره کارآفرینی حضوری، تماس و آنلاین+ سرویس رایگان
ساختار سازمانی مدیران
بهترین ساختار سازمانی
ساختار سازمانی مدیران
ساختار سازمانی
ساختار سازمانی مدیران
ساختار سازمانی
استراتژی مدیریت نوآوری و انواع آن کدام اند؟

اصلاح ساختار سازمانی چیست و چرا اهمیت دارد؟

بعضی شرکتها به دلیل عدم تغییرات به موقع و متناسب با تغییرات جهانی، دچار مشکلات متعددی می شوند. از جمله کاهش سودآوری، بی انگیزگی کارکنان، زمانبر شدن فرآیندها و درنهایت خروج از بازار مجموعه می شود. اما راه چاره، اصلاح ساختار سازمان و روند های آن است. اصلاح ساختار به معنی تغییر در شاکله و ایجاد نوآوری در چینش دوباره واحدهای اصلی و فرعی میباشد. و هدف اصلی آن بقای حفظ مجموعه است.
مشکلاتی که از نامناسب بودن ساختار شرکت و روند انجام کارها پدید می آید اغلب چالش آفرین هستند. با این حال با ریشه یابی مناسب و رفع ایراد های سازمان قابل حل و فصل هستند. در این مواقع یک مشاور حرفه ای مانند پزشکی حاذق عمل می کند. که از اجزای بیمار شناختی دقیق دارد و می‌تواند با تجویزهای مناسب وضعیت مجموعه را بهبود بخشد.

هر مجموعه کارا برای حفظ کارایی خود نیاز دارد تا در دوره هایی به اصلاح ساختار سازمان مبادرت ورزد. اینکه هر مجموعه در چه زمانی نیاز به اصلاح ساختار دارد بسته به موضوع، بازار و صنعت آن متفاوت است.

برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت چتري براي كل سازمان مي ­باشد که همه فعالیت های ریز و درشت سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. برنامه ریزی بلند مدت تلاشي سازمان يافته برای تصميم گيری بنيادين و انجام اقدامات اساسي است كه سرشت و سمت گيري فعاليت هاي سازمان را در چارچوب قانوني شكل مي­ دهد.

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک

پس از جنگ جهاني دوم عدم اطمينان، عدم ثبات و محيط­‌هاي متحول بيش از پيش خود را نشان داد و آنچه به عنوان راه حل ارائه شد همانا برنامه ريزي استراتژيك بود. برنامه ­ریزی بلند مدت استراتژيک بستر و چارچوبي براي عملي كردن تفكر استراتژيك و هدايت عمليات براي رسيدن به هدف و نتايج مشخص است.

 

فرايند برنامه ریزی بلند مدت استراتژیک

فرايند برنامه ريزي استراتژيك شامل موارد زير مي­ باشد:
مرحله پيش برنامه ريزي شامل ارزشيابي سازمان است كه در ارزشيابي سازماني به رسالت، دورنما، اصول، اهداف اختصاصي و استراتژي سازمان توجه مي شود.
پس از توجه به تمامي اين موارد، تدوين برنامه آغاز مي شود و با تكميل برنامه به تخصيص منابع پرداخته و وارد مرحله اجرا ميشويم.
پس از اجرا، پيشرفت كار پايش مي شود تا مشخص شود تا چه ميزان به اهداف تعيين شده نائل آمده ­ايم.