خدمات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و عارضه یابی

گسترده‌ترین خدمات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و عارضه یابی با تضمین کیفیت و ارائه راهکار های استراتژیک

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چیست؟

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به معنای بررسی و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات مالی یک شرکت یا سازمان است، به‌طوری‌که اطلاعات مالی موجود در صورتهای مالی از قبیل صورت سود و زیان، ترازنامه و جریان وجوه نقد، به‌طور دقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این تجزیه و تحلیل شامل مطالعه و تفسیر نسبت‌های مالی، روند های مالی، نسبت های دلاری شده، نسبت های هم مقیاس، تحلیل چرخه عمر شرکت، تحلیل تراز ارزی بدهی ها و مطالبات و … به منظور بررسی سلامت مالی شرکت و کشف عارضه های ساختار مالی و حتی سازمانی می باشد. در نهایت پس از کشف عارضه ها، به راهکارهای بهبود ساختار مالی خواهیم رسید.

عارضه یابی چیست؟

عارضه‌یابی یا ریسک‌یابی به معنای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌های موجود در فعالیت‌های مختلف یک سازمان یا شرکت است. در محیط کسب‌وکار، این عارضه ها می‌توانند مخاطرات مالی، عملیاتی، استراتژیک، فناوری، حقوقی و محیطی باشند. هدف عارضه‌یابی، شناسایی و ارزیابی این ریسک‌ها و اتخاذ تدابیر مناسب برای کاهش یا مدیریت آن‌هاست تا به حداقل رسیدن تأثیرات منفی آن‌ها بر عملکرد و سلامت عملیاتی سازمان کمک کند.

خدمات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و عارضه یابی
خدمات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و عارضه یابی

هدف از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چیست؟

هدف اصلی از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، بررسی و تحلیل اطلاعات مالی یک شرکت یا سازمان است به‌نحوی که بتواند به مدیران، صاحبان سهام و سایر عاملان مرتبط با کسب‌وکار، اطلاعاتی دقیق و قابل اعتماد درباره وضعیت مالی و عملکرد شرکت ارائه دهد. با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، اهداف اصلی شامل ارزیابی عملکرد مالی، پیش‌بینی وضعیت آینده، ارائه اطلاعات به سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مبتنی بر داده‌های مالی محکم می‌شوند. همچنین، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به مدیران کمک می‌کند تا عملکرد مالی شرکت را با استانداردهای صنعتی و رقبا مقایسه کرده و راهکارهای بهبود را تدوین کنند.

چرا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ضروری است؟

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای هر سازمان یا شرکتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این عمل، اطلاعات مالی را به یک زبان قابل فهم برای مدیران، سرمایه‌گذاران و سایر صاحبان منافع تبدیل می‌کند. برخی از دلایل اصلی که نیاز به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را تأکید می‌کنند عبارتند از:

تفسیر و ایجاد بینش عمیق: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی امکان ارائه تفاسیر دقیق از وضعیت شرکت را فراهم می کند و از این طریق بینش روشنتری با استفاده از داده های مالی و حسابداری بدست می دهد که در کشف عارضه ها مفید هستند.

تصمیم‌گیری‌های موثر: اطلاعات تحلیل شده، مدیران را قادر می‌سازد تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در زمینه تدوین یا تغییر استراتژی ها، مدیریت مالی و اصلاحات ضروری اتخاذ کنند.

عارضه یابی ساختار مالی و کسب و کار: فرآیند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی امکان عارضه یابی و شناسایی گلوگاه های شرکت را فراهم می کند، چرا که همه رویداد های عملیاتی و مالی شرکت در صورتهای مالی منعکس می شوند و با تحلیل آنها می توان به عارضه های سازمان پی برد.

خدمات تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و عارضه یابی

🔰 در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چه چیزهایی تحلیل می‌شود؟

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای هر سازمان یا شرکتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این عمل، اطلاعات مالی را به یک زبان قابل فهم برای مدیران، سرمایه‌گذاران و سایر صاحبان منافع تبدیل می‌کند. برخی از دلایل اصلی که نیاز به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را تأکید می‌کنند عبارتند از:

تفسیر و ایجاد بینش عمیق: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی امکان ارائه تفاسیر دقیق از وضعیت شرکت را فراهم می کند و از این طریق بینش روشنتری با استفاده از داده های مالی و حسابداری بدست می دهد که در کشف عارضه ها مفید هستند.

تصمیم‌گیری‌های موثر: اطلاعات تحلیل شده، مدیران را قادر می‌سازد تا تصمیم‌گیری‌های بهتری در زمینه تدوین یا تغییر استراتژی ها، مدیریت مالی و اصلاحات ضروری اتخاذ کنند.

عارضه یابی ساختار مالی و کسب و کار: فرآیند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی امکان عارضه یابی و شناسایی گلوگاه های شرکت را فراهم می کند، چرا که همه رویداد های عملیاتی و مالی شرکت در صورتهای مالی منعکس می شوند و با تحلیل آنها می توان به عارضه های سازمان پی برد.

در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چه چیزهایی تحلیل می‌شود؟

فرآیند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی چند سطح دارند در اولین سطح تحلیل صورتهای مالی از طریق تحلیل 5 دسته نسبت مالی، وضعیت عمومی شرکت را نمایان می کنیم، که به منزله چکاپ عمومی شرکت است، این 5 گروه نسبت عبارتند از:

1- نسبت های نقدینگی و جریانات نقدی: بررسی جریانات نقدی شامل ارزیابی قابلیت پرداخت بدهی‌ها و تأمین نیازهای نقدی فعلی و آینده شرکت می‌شود.

2- نسبت های سودآوری: تحلیل سودآوری شامل بررسی سودآوری نسبی شرکت نسبت به دوره‌های قبلی یا شرکت‌های رقیب می‌شود.

3- نسبت های اهرم یا بدهی: تحلیل بدهی به تعیین اینکه شرکت چقدر بدهکار است و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مشخص می‌کند.

4- نسبت های فعالیت: این دسته از نسبت ها روشی هستند برای برای سنجش نحوه کاربرد دارایی‌های شرکت و از طریق ارزیابی میزان فروش و تأثیر دارایی‌ها بر آن اندازه‌گیری می‌شوند. استفاده از این نسبت‌ها برای شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد زیرا عملکرد آن‌ها را در انجام فعالیت‌هایی مثل تولید و فروش محصول و تسویه بدهی‌ها نشان می‌دهد.

5- نسبت های ارزش بازار: تحلیل عملکرد سهام شامل بررسی روند قیمت سهام، تقسیم سود، و ارزش سهام در بازار می‌شود.

در سطوح بعدی تحلیل، تحلیل های تخصصی تری روی اطلاعات مالی انجام می شود که گاهاً ممکن است پنج دسته قبلی از آشکار کردن عارضه های عمیقتر سازمان ناتوان باشند، این تحلیل های تخصصی شامل:

انجمن حفاری ایران
eied
لوگو_شرکت_نفت

در سطوح بعدی تحلیل، تحلیل های تخصصی تری روی اطلاعات مالی انجام می شود که گاهاً ممکن است پنج دسته قبلی از آشکار کردن عارضه های عمیقتر سازمان ناتوان باشند، این تحلیل های تخصصی شامل:

تحلیل تراز ارزی بدهی و مطالبات

این تحلیل نشان می دهد آیا تسعیر ارز به سود شرکت است یا به زیان آن. تصور غالب اینست که تسعیر ارز سودآوری شرکت را بالا میبرد، اما این همواره درست نیست و می تواند بسته به وضعیت مطالبات و بدهی، تسعیر ارز به زیان شرکت باشد.

تحلیل چرخه عمر شرکت از طریق مدل جریان نقدی دیکنسون

با استفاده از تحلیل عمیقتر صورت جریان وجه نقد، می توانیم به وضعیت چرخه عمر صنعت پی ببریم. این تحلیل نشانه های افول و رکود را در مراحل اولیه شناسایی می کند و هشدار می دهد.

تحلیل روانشناسی ترازنامه

این تحلیل نشان می دهد آیا شرکت به شکل جسورانه یا محافظه کارانه مدیریت می شود. وضعیت اقلام ترازنامه ای می توانند به راحتی این موضوع را آشکار سازند.


تحلیل دوره تاب آوری

این تحلیل نشان می دهد در صورتی که درآمد های شرکت قطع شود، عملیات های شرکت تا چه مدت می تواند ادامه داشته باشد.


تحلیل ظرفیت تسهیلات مالی

با استفاده از تحلیل بخشی از صورت سود و زیان می توان ظرفیت تامین مالی شرکت را مشخص کرد، در شرایط تورمی شرکت های بهتر است از تمام ظرفیت تامین مالی خود استفاده کنند. غفلت از تامین مالی گاهاً به دلیل عدم آگاهی از ظرفیت تامین مالی شرکت است.

کیفیت و پایداری سود

زمانی که بخشِ نقدِ درآمد های عملیاتی بیشتر از بخش مطالبات آن باشد، اصطلاحاً گفته می شود کیفیت سود بالا است. این نسبت نگاه موسسات تامین مالی و بانک ها را نسبت به شرکت مشخص می کند. بانک ها تمایل دارند به شرکت هایی تسهیلات بدهند که سود با کیفیت و پایدار ایجاد کنند.