طرح توجیهی فنی – اقتصادی چیست؟

مشاوره شروع کسب و کار جدید
 • مقدمه

  همانطور که در نوشته های پیشین پیرامون طرح توجیهی بحث شد و انواع آن را که شامل ایجادی و توسعه ای بود به طور واضح بررسی کردیم، در ادامه می خواهیم به چگونگی تامین مالی پروژه ها درقالب طرح توجیهی فنی و اقتصادی در گروه متیس مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان بپردازیم.

  طرح توجیهی فنی-اقتصادی

  به بیان ساده طرح توجیهی، مقرون به صرفه بودن و موجه بودن فعل اقتصادی یا پروژه را بررسی می کند. کاربرد این طرح اینست که به صاحبان پروژه کمک خواهد کرد تا براساس زمانبدی، منابع موردنیاز و نیز میزان درآمد- هزینه و مدت زمانی که طول می کشد تا سرمایه موردنیاز برگرداننده شود، طرف خود را که ممکن است یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد را جهت سرمایه گذاری متقاعد نماید.

  اهمیت ارزیابی در تحلیل های اقتصادی

  از آنجا که تحلیل های اقتصادی برای دستیابی به راه حل یا راه حل هایی که در آینده مورد استفاده قرار می گیرند بکار می روند، طبیعتا مبتنی بر ارزیابی های وقایعی هستند که درآینده اتفاق می افتند. مشکل ترین بخش از یک تحلیل اقتصادی، ارزیابی کمیت های مرتبط با آینده می باشد. ارزیابی ها، بیشتر مبتنی بر نتایج گذشته بوده و بهترین و معمول ترین منبع اطلاعات در مورد نتایج گذشته، اطلاعات مربوط به گذشته تشکیلات اقتصادی است. بررسی سوابق به جهت حصول ارزیابی های مثمر ثمر و پر ارزش، می بایست مکررا در مورد سوابق آماری اقتصادی و مهندسی با قضاوت صحیح و تحلیل معقول اجرا شود.

  مقاله پیشنهادی:   آشنایی با گواهی سپرده کالایی زعفران

  توجیه پذیری یک طرح اقتصادی

  برای بررسی توجیه پذیری طرح های اقتصادی لازم است که بخش های مختلف ازجمله بازار، مسائل فنی و مالی طرح توسط کارشناسان مورد بررسی قرارگیرد. آنچه که هموراه مورد توجه است پرداختن به وضعیت بازار، مشخصات محصول، ماشین آلات و میزان سودآوری طرح است.

  توجیه پذیری یک طرح اقتصادی

  طرح توجیهی فنی اقتصادی

  قبل از سرمایه گذاری در یک پروژه چکار کنیم؟

  اگر قصد دارید که در یک پروژه سرمایه گذاری کنید قبل از هر اقدامی باید موقعیت تصمیم گیری خود را بتوانید در شرایط مختلف تشخیص دهید و سپس به مطالعات امکان سنجی آن طرح بپردازید و توجیه پذیری آن را مورد بررسی قرار دهید. در طرح توجیهی امکان سنجی سعی کنید پروژه مورد نظر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و به دنبال پاسخی برای این سوال باشید که آیا پروژه قابلیت سرمایه گذاری را دارد یا خیر؟

  مطالعات موجود در طرح توجیهی امکان سنجی به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد که راستای بهینه کردن زمان و هزینه های احتمالی پیش رو گامهای موثری بردارند و نسبت به شکست های احتمالی آینده مصون بمانند.

  انواع تصمیم گیری

  الف)تصمیم گیری در شرایط اطمینان

  این نوع تصمیم گیری مربوط به زمانی است که متغیرهای غیرقابل کنترل، در مدل تصمیم گیری وجود ندارند. مدل سازی برای این گونه تصمیم گیری ها براساس مدل های ریاضی و مشخص استوار است. ما با تصمیم گیری در شرایط اطمینان از تکنیکهای مختلفی مانند نرخ بازگشت سرمایه، ارزش فعلی، هزینه و درآمد یکنواخت سالیانه، نسبت منافع به مخارج ، مدت بازگشت سرمایه، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی صفر-یک، برنامه ریزی آرمانی، آنالیز نقطه سر به سر و آنالیز تعویض استفاده می کنیم.

  مقاله پیشنهادی:   بازار اولیه و بازار ثانویه

  انواع تصمیم گیری

  ب)تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان

  1-عدم اطمینان کامل

  عدم اطمینان کامل برای زمانی است که مشکل موجود شامل تعدادی از متغیرهای غیرقابل کنترل نیز می باشد. ولی اطلاعات گذشته به منظور پیش بینی متغیرها در دسترس نبوده، از این رو محاسبه احتمال وقوع برای آن ها مشکل ومعمولا غیرممکن است برای پاسخ به شرایط عدم اطمینان کامل از ماتریس تصمیم گیری استفاده می کنیم.

  2-ریسک

  تصمیم گیری درشزایط ریسک برای زمانی است که مشکل موجود شامل تعدادی از متغیرهای غیرقابل کنترل نیز می شود. ولی اطلاعات از گذشته در دسترس و احتمال وقوع آنها قابل پیش بینی است، در شرایط ریسک از روش های مختلفی مانند امید ریاضی، شبیه سازی، تصمیم گیری شاخه ای یا درخت تصمیم، مواردی از برنامه ریز دینامیک استفاده می کنیم.

  ج)تصمیم گیری در شرایط تعارض

  این نوع تصمیم گیری مربوط به زمانی است که برای تصمیم گیرنده، استراتژی های رقیب یا رقبا جایگزین متغیرهای غسرقابل کنترل شوند. در شرایط تعارض از روش تئوری بازیها استفاده می کنیم.

  به طور کلی یک طرح اقتصادی زمانی توجیه پذیری دارد که:

  الف)متناسب با میزان سرمایه گذاری، سود ایجاد کند (تایید معیار های سود آوری)

  ب)دارای پایداری باشد

  ج)اشتغال زا باشد

  کدام پروژه ارزش سرمایه گذاری دارد؟

  در مطالعات امکان سنجی اقتصادی پروژه های اقتصادی ما به دنبال پاسخ دادن به پرسش های متعددی خواهیم بود که گاها انتخاب مناسب ترین پروژه برای سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری نکته حائز اهمیتی است که در گروه  متیس مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان به آن می پردازیم.

  مقایسه اقتصادی پروژه ها

  مقایسه اقتصادی پروژه ها

  مهمترین نوع تصمیم گیری  برای هر مدیر مقایسه اقتصادی پروژه ها میباشد. یک مدیر باید با انتخاب یکی از تکنیکهای موجود در اقتصاد مهندسی، اقتصادی ترین پروژه را معرفی نماید.

  مقاله پیشنهادی:   ساختار سازمانی پویا

  الف)ارزش فعلی پروژه ها

  ارزش فعلی پروژه ها از ساده ترین و مهمترین تکنیکهای اقتصاد مهندسی است البته فراموش نکنید که ارزش فعلی پروژه در این بخش برای پروژ ه های ناسازگار(پروژه ای که با انتخاب آن پروژه دیگر قابل اجرا نباشد و وابستگی بین پروژه ها وجود ندارد) کاربرد دارد در غیر اینصورت از روش برنامه ریزی صفر-یک استفاده می شود.

  ارزش فعلی یک فرآیند مالی تبدیل ارزش آینده کلیه دریافتها و پرداخت ها به ارزش فعلی در زمان حال یا مبدا پروژه می باشد. اگر عمر پروژه ها برابر باشند محاسبه روش ارزش فعلی ساده ترین حالت خود را دارد. چناچه ارزش فعلی خالص به ازای حداقل نرخ جذب کننده(MARR) برای یک پروژه کوچکتر از صفر باشد(NPW<0)، آن پروژه غیراقتصادی خواهد بود این بدان معناست که ارزش فعلی هزینه ها بیش از ارزش فعلی درآمدها می باشد و حالت عکس نیز ممکن است.

  اگر NPW=0باشد پروژه اقتصادی است، زیرا حداقل نرخ جذب کننده برای سرمایه گذاری تامین گشته است. در مقایسه اقتصادی چند پروژه اقتصادی به طریق ارزش فعلی، پروژه ای که دارای ازش فعلی حالص بیشتری باشد اقتصادی ترین خواهد بود. اگر مبنای روش، ارزش فعلی هزینه ها باشد، یعنی فقط هزینه های مختلف پروژه ها در اختیار باشد، اقتصادی ترین پروژه، پروژه ای است که دارای کمترین ارزش فعلی هزینه ها باشد. مقایسه اقتصادی پروژه ها از طریق روش ارزش فعلی بستگی به عمرمفید پروژه ها دارد.

  مقاله برگرفته از کتاب دکتر اسکونژاد

  طرح توجیهی پروژه چیست و چقدر هزینه دارد؟

  چرا طرح توجیهی و امکانسنجی پروژه ضروری است؟

  چرا شرکت باید از برنامه و بودجه استفاده کنند؟

  استعلام هزینه تدوین طرح توجیهی 09363891949

   

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  ایمان احمدزاده

  کارشناس ارشد علوم اقتصادی

  مطالب زیر را حتما بخوانید:

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه: