استراتژی تحقیق چگونه است و انواع آن کدام است؟(نهم)

بودجه
 • استراتژی تحقیق(مقدمه)

  استراتژی تحقیق به برنامه عمل گام به گام اشاره دارد که به فرآیند فکری محقق جهت می دهد.

  محقق را قادر می سازد تا تحقیق را به صورت سیستماتیک، منظم و طبق برنامه انجام دهد.

  هدف اصلی معرفی مؤلفه های اصلی تحقیق از جمله موضوع تحقیق، حوزه ها، محور اصلی تحقیق، طرح تحقیق و در نهایت روش تحقیق می باشد.

  استراتژی تحقیق مناسب باید بر اساس موارد زیر انتخاب شود:

  • سوالات تحقیق
  • اهداف پژوهش
  • مقدار زمان انجام تحقیق
  • منابع در اختیار محقق
  • مبانی فلسفی محقق

  استراتژی تحقیق

  انواع استراتژی تحقیق

  استراتژی تحقیق به محقق کمک می کند تا جمع آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل مناسب را انتخاب کند.

  بنابراین، انتخاب استراتژی مناسب در حین انجام تحقیق از اهمیت بالایی برخوردار است.

  بخش زیر بر انواع مختلف استراتژی هایی که می توان استفاده کرد تمرکز خواهد کرد.

  1. کیفی

  این استراتژی عموماً برای درک دلایل اساسی یا نظر مردم در مورد حقایق یا یک مشکل خاص استفاده می شود که شامل داده های عددی نمی شود.

  بینش ها و نظراتی را در مورد مسئله تحقیق کسب می کند و از این رو در دستیابی به اهداف تحقیق کمک می کند.

  روش های مختلفی که می توان مورد استفاده قرار داد شامل مصاحبه، مشاهده، نظرسنجی عمومی و بحث گروهی متمرکز می باشد.

  1. کمی

  شامل جمع آوری داده های اولیه یا ثانویه است که به صورت عددی هستند.

  در این استراتژی محقق می تواند با استفاده از پرسشنامه، نظرسنجی یا از طریق منابع ثانویه داده ها را جمع آوری کند.

  این استراتژی عمدتاً بر زمان، مکان، چه چیزی و هر چند وقت یکبار یک پدیده خاص تمرکز دارد.

  1. توصیفی

  معمولاً زمانی استفاده می شود که محقق بخواهد موقعیت خاصی را توصیف کند. این شامل مشاهده و توصیف الگوهای رفتاری یک فرد، جامعه یا هر گروهی است.

  مقاله پیشنهادی:   آیا ارزهای دیجیتال قانونی هستند؟ سرمایه گذاری در آنها چه ریسک هایی دارد؟ (قسمت دوم)

  چیزی که آن را از سایر اشکال استراتژی های تحقیق متمایز می کند این است که موضوعات در یک محیط کاملاً بدون تغییر مشاهده می شوند.

  در این رویکرد، نظرسنجی ها، مشاهدات و مطالعات موردی عمدتاً برای جمع آوری داده ها و درک مجموعه خاصی از متغیرها استفاده می شود.

  1. تحلیلی

  این استراتژی شامل استفاده از اطلاعات در دسترس است. در اینجا محقق در تلاش برای درک مجموعه مسائل پیچیده، به مطالعه و تحلیل داده های موجود می پردازد.

  بیشتر به رابطه علت و معلولی مربوط می شود. رویکردهای حل مسئله مبتنی بر علمی عمدتاً از این استراتژی استفاده می کنند.

  1. اقدام

  هدف این استراتژی یافتن راه حل برای یک مشکل فوری است. به طور کلی توسط یک آژانس، شرکت یا توسط دولت به منظور رسیدگی به یک مشکل خاص و یافتن راه حل های ممکن برای آن اعمال می شود.

  به عنوان مثال، یافتن اینکه کدام استراتژی می‌تواند بهترین تمرین را برای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان دارای چالش فیزیکی انجام دهد.

  1. پایه

  بر پایه و اساس این استراتژی هیچ تعمیم به منظور درک بهتر و دقیق موضوع انجام نمی شود. بنابراین، شامل بررسی و تجزیه و تحلیل یک پدیده است.

  اگرچه اطلاعات بدست آمده ی آنها به طور مستقیم در دنیای واقعی قابل اجرا نیست، آنها در جهت تقویت پایگاه دانش کار می کنند.

  1. بحرانی

  در جهت تجزیه و تحلیل ادعاهای مربوط به یک جامعه خاص عمل می کند.

  به عنوان مثال، یک محقق می تواند بر هر نتیجه گیری یا نظریه ای که در مورد یک جامعه یا فرهنگ خاص ارائه می شود تمرکز کند و آن را از طریق نظرسنجی یا آزمایش به صورت تجربی آزمایش کند.

  1. تفسیری

  این استراتژی مشابه استراتژی تحقیق کیفی است. با این حال، به جای استفاده از آزمون فرضیه، تفسیر از طریق فرآیند حس سازی انجام می شود.

  به زبان ساده، این استراتژی از تجربیات انسانی برای درک پدیده ها استفاده می کند.

  1. اکتشافی

  عمدتاً برای به دست آوردن بینش در مورد مسئله یا در مورد موقعیت های خاص استفاده می شود، اما در جهت ارائه راه حل برای مشکل تحقیق کار می کند.

  مقاله پیشنهادی:   تورم و علل آن

  این استراتژی تحقیقاتی عموماً زمانی انجام می شود که مطالعه قبلی در مورد موضوع تحقیق بسیار کم باشد یا اصلاً مطالعه نشده باشد.

  1. پیش بینی کننده

  مسئله تحقیق با ایجاد پیش بینی آینده سر و کار دارد و اساس خود را بر اساس احتمال دارد.

  این به طور کلی در بین شرکت ها و سازمان ها بسیار محبوب است.

  استراتژی تحقیق

  مزایای ساختار سازمانی در بخش های تحقیقاتی سازمان

  1. کمک به تصمیم گیری های دقیقتر مدیران به منظور بهبود فرایند ها.
  2. درک بهتر مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها.
  3. کمک ساختار سازمانی کارا به شناسایی فرصت های سازمان.
  4. ایجاد نوآوری بعد از اصلاح ساختار سازمانی.
  5. شناسایی رقبا و تدوین استراتژی ساختار سازمانی متناسب با اهداف سازمان.

  نحوه نوشتن استراتژی تحقیق

  اجزای اصلی یک استراتژی تحقیق شامل چارچوب تحقیق، طرح تحقیق، روش تحقیق و استراتژی نمونه گیری است.

  باید به شکلی باشد که الگوی تحقیق شما باید مسیر طراحی تحقیق شما را هدایت کند که به نوبه خود باید منجر به انتخاب مناسب روش تحقیق در کنار راهبرد نمونه گیری صحیح شود. در انواع تحقیقات اکتشافی، تبیینی و توصیفی کاربرد دارد.

  مرحله 1: تعریف چارچوب تحقیق در استراتژی تحقیق

  این شامل مجموعه ای اساسی از باورها است که محقق را در مورد نحوه انجام تحقیق راهنمایی می کند.

  مرحله 2: تعریف طرح تحقیق در استراتژی تحقیق

  چارچوب تحقیق و نوع تحقیق عمدتاً انتخاب طرح تحقیق را هدایت می کند.

  به عنوان مثال، برخی از تحقیقات که شامل آزمایش‌ها می‌شوند، به طراحی تحقیقات کمی مبتنی هستند.

  از سوی دیگر، پژوهش های اکتشافی در علوم اجتماعی اغلب از طرح تحقیق کیفی استفاده می کنند.

  این کار باید بسیار با دقت انجام شود زیرا طرح تحقیق در نهایت بر انتخاب روش تحقیق و استراتژی نمونه گیری تأثیر می گذارد.

  گام سوم: تعریف روش های تحقیق

  این مرحله به محقق کمک می کند تا روش های بالقوه ای را که می تواند برای انجام تحقیق مورد استفاده قرار گیرد، توضیح دهد.

  مقاله پیشنهادی:   نگرشی نو در طراحی ساختار سازمانی

  انتخاب در اینجا نیز به چارچوب تحقیق و طرح تحقیق انتخاب شده در مراحل فوق بستگی دارد.

  به عنوان مثال، اگر محققی با استفاده از طرح تحقیق کیفی استفاده شود، روش جمع‌آوری داده‌ها می‌تواند مصاحبه، مشاهده یا بحث گروهی متمرکز باشد.

  مرحله 4: تعریف استراتژی نمونه گیری

  این مرحله شامل تعیین جامعه، حجم نمونه و نوع نمونه گیری برای یک مطالعه است. در جامعه، محقق مشخصات پاسخگویان را تعریف کرده و مناسب بودن آنها را برای مطالعه توجیه می کند.

  برای تعیین حجم نمونه می توان از فرمول خاصی استفاده کرد. در نهایت، انواع نمونه گیری زیادی وجود دارد که محقق می تواند از بین آنها انتخاب کند.

  نکاتی که باید هنگام نوشتن استراتژی های تحقیق مورد توجه قرار گیرد.

  از آنجایی که انواع مختلفی از راهبردهای پژوهشی وجود دارد، برای اینکه محقق بر اساس نیازهای پژوهشی دست به کار شود، باید سه سوال اصلی را شناسایی کند تا یک استراتژی مناسب بنویسد.

  آیا در استراتژی تحقیق هدف تحقیق مناسب انتخاب می شود؟

  اولین چیزی که باید در نظر داشت این است که استراتژی باید با توجه به هدف تحقیق مطالعه مناسب به خود باشد، یعنی بهتر است محقق را در یافتن پاسخ به سؤالات تحقیق یاری کند.

  به عنوان مثال، یک مطالعه موردی ممکن است به عنوان انتخاب درستی در هنگام بررسی رابطه اجتماعی در یک محیط خاص در نظر گرفته شود، در حالی که ممکن است هنگام اندازه گیری نگرش جمعیت بزرگ نامناسب باشد.

  سنجش اطلاعات براساس منابع تحقیق موجود

  نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که از نظر عملی قابل اجرا باشد.

  محقق باید استراتژی را طوری تدوین کند که دسترسی کامل به منابع داده داشته باشد.

  همچنین برخی از راهبردهای پژوهشی مانند اقدام پژوهشی که عموماً بسیار زمان بر هستند، بنابراین محقق باید در تهیه استراتژی تمامی این جنبه ها را در نظر بگیرد.

  ملاحظات اخلاقی

  همچنین نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که محقق باید اطمینان حاصل کند که اطلاعات شرکت کنندگان محرمانه بماند. به عنوان مثال، در تحقیقات علوم اجتماعی، شرکت کنندگان در مطالعه باید ناشناس بمانند.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  فاطمه حسین زاده

  مطالب زیر را حتما بخوانید:

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه: