دسته: برنامه و بودجه، داشبورد های مدیریتی

سازماندهی رسمی
مشاوره مدیریت کسب و کار
ساختار سازمانی مدیران
سازمان تخیلی،خوشه ای، ماتریسی در یک نگاه
سازمان چیست
سازمان چیست
بودجه
بودجه
برنامه ریزی، برنامه و بودجه

چرا به برنامه سالانه نیاز داریم؟

برنامه و بودجه، نقشه راهی است که حرکت در مسیر صحیح را امکان پذیر می کند. براساس بودجه میتوان خروج از مسیر صحیح را تشخیص داد.  همانند دولت ها، هر سازمان، شرکت، و حتی اشخاص حقیقی نیز برای رسیدن به اهداف نیازمند بودجه هستند.

برنامه و بودجه سالانه کمک می کند تا رسیدن به اهداف بلند مدت در برنامه بلند مدت امکان پذیر شود. چرا که هر برنامه بلند مدت را میتوان به برنامه های کوتاه مدت سالانه آن تقسیم کرد. تدوین بودجه سالانه باید به صورت منطقی و با توجه به شرایط بازار، توان مجموعه و در راستای اهداف بلند مدت تنظیم شود. در غیر این صورت با شکست مواجه خواهد شد.

مانیتورینگ

در کنار بودجه سازوکاری لازم است تا نظارت لحظه ای بر روی آن را  فراهم کند. چرا که مدیران نیاز دارند تا به صورت لحظه ای، از وضعیت مجموعه خود مطلع شوند. نظارت بر اجرای بودجه باعث می شود کوچکترین انحراف از بودجه بلافاصله تشخیص داده شود و تا از پایان سال مالی به طول نیانجامد. این گونه نظارت برای مدیران از این جهت حائز اهمیت است که تسلط آنها را بر وضعیت مجموعه افزایش می دهد.

منظور ما از  سیستم مانیتورینگ، نظارت بر وضعیت اقتصادی است. داشبورد های مدیریتی  می توانند گزارشات متنوعی به صورت لحظه ای و آنلاین از وضعیت شرکت ارائه دهند. گزارشاتی از فروش، هزینه، سودوزیان، مانده نقدی، وضعیت چکها، حضور غیاب ها و …. در اختیار مدیران قرار دهد. برای تدوین برنامه و بودجه و طراحی و اجرای داشبورد مورد نیاز آن با ما تماس بگیرید.