طرح توجیهی سرمایه گذاری ها در گروه متیس

تهیه طرح توجیهی سرمایه گذاری ها

 

طرح توجیهی چیست؟

گزارش طرح توجیهی عبارتست از  گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.  یک طرح ممکن است احداث یک کارخانه تولیدی، گارگاه، کسب و کار جدید، و یا ارتقای یک فعالیت باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.

طرح توجیهی یک هدف بسیار مهم دارد و آن، روشن کردن این موضوع است که آیا پروژه در صورتی که طراحی، ساخت و مدیریت آن مطابق با مفاهیم مندرج در مطالعه باشد، از لحاظ اقتصادی قابل قبول و مقرون به صرفه است یا خیر.

هزینه طرح توجیهی سرمایه گذاری
هزینه طرح توجیهی سرمایه گذاری

تهیه طرح توجیهی سرمایه گذاری ها

 

طرح توجیهی چیست؟

گزارش طرح توجیهی عبارتست از  گزارشی که توجیه پذیری یک طرح را از جنبه های مختلف بازار، فنی، مالی و اقتصادی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.  یک طرح ممکن است احداث یک کارخانه تولیدی، گارگاه، کسب و کار جدید، و یا ارتقای یک فعالیت باشد. براین اساس می توان جهت تحلیل و بررسی هر تصمیم سرمایه گذاری یک گزارش توجیهی آماده نمود.

طرح توجیهی یک هدف بسیار مهم دارد و آن، روشن کردن این موضوع است که آیا پروژه در صورتی که طراحی، ساخت و مدیریت آن مطابق با مفاهیم مندرج در مطالعه باشد، از لحاظ اقتصادی قابل قبول و مقرون به صرفه است یا خیر.

اجزای یک طرح توجیهی شامل موارد زیر است

بطور معمول یک طرح توجیهی باید شامل موارد زیر باشد.

بخش اول- مطالعات بازار در طرح توجیهی: معادل واژه انگلیسی Market Study بوده که جنبه های مختلف بازار محصولات و یا خدمات پیش بینی شده برای طرح از جمله عرضه، تقاضا، مصرف، بازار هدف و سایر موارد را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

بخش دوم- توجیه پذیری فنی: معادل واژه انگلیسی Technical Feasibility می باشد که در این بخش ابعاد مختلف فنی طرح از جمله دانش فنی مورد استفاده، ظرفیت، محل اجرا، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز و ساختار اجرائی آن را مورد مطالعه قرار می دهد.

بخش سوم- تجزیه و تحلیل مالی: معادل واژه انگلیسی Financial Analysis می باشد که در آن شاخص های مختلف مالی و سودآوری طرح با استفاده از اطلاعات بخش های قبلی گزارش و براساس اصول و استانداردهای اقتصاد مهندسی بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و براساس آن شاخص ها در خصوص اجرا و یا عدم اجرای طرح تصمیم گیری می شود.

 
امکان سنجی و طرح توجیهی پروژه ها

کاربرد طرح توجیهی

یکی از کاربرد های طرح توجیهی برای دریافت وام از بانک ها می باشد. بانک ها برای اینکه به ایده سرمایه گذاری شما تسهیلات بدهند نیاز به طرح توجیهی پروژه مورد نظر دارند. قالب طرح مورد قبول برای هر بانک متفاوت است اما در همه قالب ها باید به سوالات اساسی در مورد مسائل فنی، مالی، اقتصادی و سایر موارد پاسخ داده شود.

برای بانک وام دهنده اطلاع از پارامتر های اصلی طرح از جمله نرخ بازدهی داخلی، دوره بازگشت سرمایه، خالص ارزش فعلی و همینطور تعداد نیروی انسانی، سرمایه در گردش، میزان فروش، مواد اولیه، قیمت های استفاده شده بسیار اهمیت دارد.

ضرورت و اهمیت تهیه طرح توجیهی

 

آیا نمی توان بدون تهیه طرح توجیهی پروژه را شروع کرد؟

پاسخ این سوال روشن، صریح و کوتاه است. “خیر”.  شروع کسب و کار جدید یا سرمایه گذاری بدون انجام مطالعات اولیه (تهیه طرح توجیهی یا مطالعات امکانسنجی) مانند شیرجه زدن در دریایی است که نمی دانیم چه موجوداتی در آن زندگی می کنند.
مطالعه امکان سنجی با بررسی همه جوانب فنی، اقتصادی، فرهنگی، جغرافیایی این شناخت را به ما خواهد که آیا پروژه مورد نظر موفق خواهد بود یا خیر.
استعلام هزینه ارزش گذاری شرکت، طرح توجیهی، ساختار سازمانی
روند و مراحل ارزش گذاری شرکت