علاقمندان و متخصصان فارغ التحصیل در رشته های اقتصاد، مدیریت، مهندسی صنایع و سایر رشته های مرتبط می توانید رزومه خود را جهت همکاری با گروه متیس ارسال کنید.

همکاری با ما
همکاری با ما
همکاری با ما