شرکت مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان آماتیس

شرکت مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان آماتیس (گروه متیس) فعالیت خود را از سال 1396 آغاز کرده و متشکل از گروه های تخصصی “مطالعات اقتصادی”، “برنامه و بودجه ریزی عملیاتی “، “ارزش گذاری”، “بازار سرمایه و تحلیلگری” ، “اصلاح ساختار سازمانی” ، “استراتژی” و “حقوق تجارت و قرارداد ها” درصدد است تا با ارائه راه کارهای علمی و عملی متناسب شرایط اقتصاد داخلی و با نگاهی جامع، به شناسایی و حل مشکلات بنگاه های اقتصادی بپردازد. امید است با بهره گیری از تجربه افراد توانمند و متخصص در حوزه های مختلف، عملکرد مجموعه شما را بهبود بخشیم.

کارشناسان ارشد اقتصادی و مالی گروه متیس
کارشناسان ارشد اقتصادی گروه متیس