نویسنده: رضا رشیدی

ارزیابی عملکرد و استراتژی
پیش بینی تورم
پیش بینی تورم
صنعت نفت
صنعت نفت
صنعت نفت
صنعت پالایشگاه
داشبورد های مدیریتی و برنامه و بودجه سالانه
پیش بینی قیمت نفت خام 2021 2050
تدوین طرح توجیهی