دوره های آموزش کارکنان

 

از مهمترین سرمایه های هر مجموعه ای می توان به سرمایه انسانی آن اشاره کرد. همزمان با افزایش سطح تجربه کارکنان، سطح دانش آنان نسبت به علوم جدید، نرم افزارها کاهش می یابد. این مسئله اهمیت دوره های آموزش کارکنان را بیشتر می کند.

بنابراین به عنوان یکی از مهمترین سرمایه ها، نیازمند بهبود و ارتقا است. از این رو،  دوره های آموزش کارکنان به طور مستمر و به گونه ای که در راستای اهداف مجموعه باشد می بایست مورد توجه مدیران باشد.

گروه کسب و کار ایرانیان در راستای ارتقای دانش کارکنان، دوره های مقدماتی و پیشرفته نرم افزار های مورد نیاز اداری را برگذار می کند. این دوره ها شامل مجموعه (Microsoft Office (Word, Excel, Power Point و همچنین دوره های طراحی داشبورد مدیریتی Power BI  و نرم افزار Comfar می باشد.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه تماس با ما مراجعه کنید