تدوین استراتژی بلند مدت

برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت

برنامه ریزی استراتژیک، خطوط كلي و رسالت سازمان را در بلندمدت تعيين مي كند، جامعيت داشته و در سطح عالي سازمان، چارچوبي براي برنامه ريزی تاكتيكي و عملياتي مي­ باشد. برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت چتري براي كل سازمان مي ­باشد. برنامه ریزی بلند مدت تلاشي سازمان يافته برای تصميم گيری بنيادين و انجام اقدامات اساسي است كه سرشت و سمت گيري فعاليتهاي سازمان را در چارچوب قانوني شكل مي­دهد.

استراتژی کسب و کار استراتژی سازمانی
استراتژی کسب و کار استراتژی سازمانی

برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت

برنامه ریزی استراتژیک، خطوط كلي و رسالت سازمان را در بلندمدت تعيين مي كند، جامعيت داشته و در سطح عالي سازمان، چارچوبي براي برنامه ريزی تاكتيكي و عملياتي مي­ باشد. برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت چتري براي كل سازمان مي ­باشد. برنامه ریزی بلند مدت تلاشي سازمان يافته برای تصميم گيری بنيادين و انجام اقدامات اساسي است كه سرشت و سمت گيري فعاليتهاي سازمان را در چارچوب قانوني شكل مي­دهد.

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی استراتژیک

 

پس از جنگ جهاني دوم عدم اطمينان، عدم ثبات و محيط­‌هاي متحول بيش از پيش خود را نشان داد و آنچه به عنوان راه حل ارائه شد همانا برنامه ريزي استراتژيك بود. برنامه ­ریزی بلند مدت استراتژيک بستر و چارچوبي براي عملي كردن تفكر استراتژيك و هدايت عمليات براي رسيدن به هدف و نتايج مشخص است.

فرايند برنامه ریزی بلند مدت استراتژیک

فرايند برنامه ريزي استراتژيك شامل موارد زير مي­ باشد:

  • مرحله پيش برنامه ريزي شامل ارزشيابي سازمان است كه در ارزشيابي سازماني به رسالت، دورنما، اصول، اهداف اختصاصي و استراتژي سازمان توجه مي شود.
  • پس از توجه به تمامي اين موارد، تدوين برنامه آغاز مي شود و با تكميل برنامه به تخصيص منابع پرداخته و وارد مرحله اجرا ميشويم.
  • پس از اجرا، پيشرفت كار پايش مي شود تا مشخص شود تا چه ميزان به اهداف تعيين شده نائل آمده ­ايم.
استراتژی کسب و کار و استراتژی سازمانی
روند انجام کار و زمان بندی پروژه
روند انجام کار و تحویل پروژه. استعلام قیمت