ارزیابی مالی طرح های اقتصادی با روش های مختلف

مشاوره شروع کسب و کار جدید
 • ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها بر مبنای هزینه ها، درآمدها و زمان (عمر پروژه) توسط شاخص های مالی و اقتصادی صورت می گیرد که علاوه بر تکنیکهای ذکر شده شامل ارزش فعلی، هزینه سالیانه، نرخ بازگشت سرمایه و نسبت منافع به مخارج، تکنیکهای دیگری که بی شباهت به تکنیکهای فوق نیستند نیز مطرح می باشند که در آینده به آنها پرداخته خواهد شد.

  برای درخواست طرح توجیهی با شماره های 02128428576 ، 09226577505 تماس بگیرید.

  نرخ بازگشت سرمایه

  در مقاله قبل نرخ بازگشت سرمایه به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد ارزیابی مالی طرح های اقتصادی تعریف شد و پس از آن به چگونگی انتخاب پروژه های اقتصادی بر مبنای نرخ بازگشت مورد بحث قرارگرفت. اما این سوال مطرح می شود که، آیا نرخ بازگشت به تنهایی می توانند معیار مناسبی برای ارزیابی مالی طرح های اقتصادی باشد؟

  مشکلات نرخ بازگشت سرمایه

  یکی از مشکلات رایج در نرخ بازگشت سرمایه مشکل چندنرخی است و این مربوط به زمانی است که پروژه ای دارای بیش از یک نرخ بازگشت باشد. اما سوال اساسی این است که چه تضمینی وجود دارد که پروژه ای دارای بیش از دو نرخ بازگشت سرمایه نباشد؟بالاخره تصمیم مدیریت چگونه قابل توجیه است؟شاخص های مال و اقتصادی کاربردی کدام هستند؟

  نرخ بازگشت سرمایه

  مشکلات وجود چند نرخ بازگشت سرمایه

  اگرپروژه ای دارای یک نرخ بازگشت باشد هیچگونه مشکلی در تحلیل نرخ بازگشت و مقایسه آن با حداقل نرخ جذب کننده وجود ندارد. ولی چناچه پروژه ای بدون نرخ بازگشت سرمایه و یا دارای چند نرخ بازگشت سرمایه باشد، ابهام در تحلیل جواب یا جوابها امری مسلم است. این تحلیل باید با دقت زیادی صورت گیرد. تا نتیجه واقعی را بیان کند. اگر پروژه ای دارای مثلا دارای دو نرخ بازگشت سرمایه بود، واقعا به هیچکدام از آن دو نرخ نمیتوان اتکا کرد و هیچکدام نمی تواند به عنوان یکی از شاخص های مالی و اقتصادی صحیحی برای قبول یا رد پروژه باشد.

  مقاله پیشنهادی:   بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سال 98

  نرخ بازگشت سرمایه خارجی

  باتوجه به بحث فرآیندهای مالی چندنرخی می توان نرخ بازگشت سرمایه خارجی را اینگونه تعریف کرد که هر شرکتی می تواند بخشی از درآمدهای مازاد خود را در یک موسسه مالی دیگر نظیر بانک، خرید سهام واحد های صنعتی و یا در یک شرکت دیگر برای کوتاه مدت و یا بلند مدت سرمایه گذاری نماید و نرخ بازگشت مشخصی را کسب کند. این نرخ بازگشت که خارج از شرکت کسب می شود، نرخ بازگشت سرمایه خارجی نامیده می شود و به عنوان یکی از شاخص های مالی و اقتصادی کاربرد اساسی دارد.

  مشکلات نرخ بازگشت سرمایه

  نرخ بازگشت سرمایه خارجی(ERR) در مقابل نرخ بازگشت سرمایه داخلیIRR)

  این دو نرخ در مقابل یکدیگر ظاهر میشوند، نرخ بازگشت سرمایه خارجی میتواند بزرگتر، مساوی و یا کوچکتر از نرخ بازگشت داخلی باشد. بطورخلاصه امروزه موسسات تولیدی و اقتصادی با دونرخ بازگشت سرمایه داخلی و خارجی سروکار دارند. درحقیقت به وسیله یک نرخ بازگشت سرمایه خارجی مناسب یک فرآیند مالی باچند تغییر علامت به یک فرآیند مالی با یک تغییر علامت تبدیل و نرخ واقعی برگشت سرمایه به سادگی قابل محاسبه می گردد.

  روش نسبت منافع به مخارج

  یکی دیگر از تکنیکهای اقتصاد مهندسی برای مقایسه اقتصادی طرح ها، روش نسبت منافع به مخارج یا سود به هزینه می باشد. این روش علاوه بر بررسی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری خصوصی، یک روش کاربردی و معروف در ارزیابی طرح های دولتی محسوب می شود. اشاره می گردد که طرح های دولتی از آنجا که عام المنفعه هستند و نتایج آن عاید مردم می گردد.

  مقاله پیشنهادی:   متوقف شدن نمادها

  روش دوره بازگشت سرمایه

  دوره بازگشت سرمایه یک روش تقریبی برای مقایسه اقتصادی پروژه هاست، تحلیلگران با استفاده از این روش در جستجوی دوره یا مدت زمانی هستند که سرمایه اولیه بتواند توسط درآمدهای سالیانه جبران شود. به عبارت ساده تر مجموع درآمدهای سالیانه در آن دوره برابر با هزینه های سرمایه گذاری گردد.

  روش تجزیه و تحلیل عمر خدمت

  اگر در روش دوره بازگشت سرمایه ارزش زمانی پول رعایت گردد یک روش منطقی خواهد بود. در این روش عمر مفید واقعی طرح محاسبه می شود. این عمر مفید که آنرا عمر خدمت می نامیم در حقیقت عمر اقتصادی طرح می باشد.

  روش ارزش آینده

  روش ارزش آینده، ارزش کلیه هزینه ها و درآمدها باتوجه به نرخ بهره یا حداقل نرخ جذب کننده معین،در آینده محاسبه شده و مبنائی برای انتخاب یکطرح اقتصادی و مقایسه اقتصادی چند طرح خواهد بود.

  شاخص های مالی و اقتصادی

  تجزیه و تحلیل اقتصادی بعد از کسر مالیات

   

  برای درخواست طرح توجیهی با شماره های 02128428576 ، 09226577505 تماس بگیرید.

   

  استهلاک

  استهلاک نقش اساسی در مقایسه اقتصادی بعد از مالیات دارد. مطالعات اقتصادی رابطه نزدیکی با مدیریت مالی دارد. به این ترتیب که پارامترهایی نظیر درآمد سالیانه ، هزینه های عملیاتی شامل مواد، نیروی انسانی، انرژی و…و پارامتر استهلاک پس از محاسبه و یا استخراج از دفاتر مالی یک موسسه در مطالعات اقتصادی شرکت داده می شوند. استهلاک نقش موثری در محاسبه مقدار مالیات و میزان فرآیند مالی بعد از مالیات دارد.انتخاب یک روش استهلاک مناسب باعث افزایش ارزش فعلی خالص و یا نرخ بازگشت سرمایه می گردد.

  تعریف استهلاک

  استهلاک دارای معانی بسیاری است که چندتعریف آن را در اینجا بیان می کنیم

  • کاهش ارزش یک دارائی. این کاهش عبارت است از اختلاف ارزش یک دارائی در دو زمان مختلف به هر دلیلی که کاهش صورت گرفته باشد.
  • توزیع هزینه یا ارزش اولیه یک دارائی منهای ارزش اسقاطی(اگر قابل پیش بینی و تخمین باشد) در طول عمرمفید دارائی.
  • تفاوت ارزش یک دارائی موجود که قبلا خریداری شده، با یک دارائی فرضی که به عنوان استاندارد مقایسه بکار رفته است. اگر با پیشرفت تکنولوژی، پدیده های جدید بوجود آیند ارزش دارائی(وسائل و ماشین آلات) موجود در موسسه با آنها سنجیده می شود و تفاوت عبارت از مقدار استهلاک دارائی است.
  مقاله پیشنهادی:   ارزش گذاری کسب و کار

  استهلاک

  دلایل وجود استهلاک

  استهلاک دارائی ها به دلایل زیر صورت می پذیرد:

  • پیشرفت تکنولوژی:

  • تحقیقات علمی که نتیجه آن پیشرفت سریع تکنولوژی است، روشههایی اقتصادی تر را برای انجام کارها عرضه می نماید که جانشین راه های موجود می گردد و در حقیقت قب از اینکه ماشین آلات و تجهیزات یک شرکت غیرقابل استفاده شوند ماشین آلات پیشرفته تر به بازار می آید. بدیهی است که ارزش ماشین آلات قدیمی کاهش می یابد و یاگاهی ماشین آلات بی ارزش می شوند.
  • فرسودگی ماشین آلات یا ساختمان ها:

  • فرسودگی به علت افزایش طول عمر و تولید زیاد پدید می آید هزینه تعمیرات و نگهداری افزایش و کیفیت محصول کاهش می یابد و ناچارا تعویض صورت می گیرد.
  • تغییرات مقررات عمومی مربوط به ماشین آلات یا ساختمانها:

  • موجود نبودن شرایط ایمنی و حفاظت در ماشین آلات، شرایط مواد به کار رفته در ساختمان، یجاد آلودگی هوا و غیره باعث کاهش قیمت دارائی یا تعویض آن می گردد.
  • تغییر در مقدار و نوع سرویس مورد لزوم:

  • تغییر(کاهش) مقدار تقاضا برای کالا یا خدمات عرضه شده توسط یک ماشین و یا تغییر در نوع محصول، باعث کاهش قیمت یا تعویض ماشین و خرید ماشین مطابق تقاضا می شود.
  • ایجاد خسارات جانی و مالی توسط یک دارائی باعث تعویض آن می شود.

  یکی و یا ترکیبی از دلایل فوق باعث مستهلک شدن دارائی می شود. ممکن است یک ماشین قدیمی با ماشین جدید به دلایل:کاهش هزینه عملیاتی دستگاه جدید، تولید بیشتر در دستگاه جدید، هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر در دستگاه جدید و فرسودگی ماشین قدیمی حتی قبل از گذراندن نیمه عمر مفید خود باعث تعویض دو ماشین گردد.

  برای درخواست طرح توجیهی با شماره های 02128428576 ، 09226577505 تماس بگیرید.

  طرح توجیهی چیست و انواع آن کدام است؟

  مشاوره امکانسنجی قبل از شروع کسب و کار

  تهیه طرح توجیهی و هزینه آن چقدر است؟

  طرح کسب و کار (بیزینس پلن) چیست؟ و انواع آن

  برنامه عملیاتی در طرح کسب و کار

  صنعت پتروشیمی غول اقتصادی ایران

  مشاغل پر درآمد سال 99 را بشناسید

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  ایمان احمدزاده

  کارشناس ارشد علوم اقتصادی

  مطالب زیر را حتما بخوانید:

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  لینک کوتاه: